Visi Korporat

Visi
Menjadi hiburan dalam talian bersepadu utama di rantau Asia.

Misi
Beroperasi dengan tahap integriti dan tanggungjawab sosial yang tinggi untuk kepentingan pengalaman dan keperluan hiburan pelanggan; menanamkan kebanggaan dalam pekerja kami dan menggembirakan semua rakan perniagaan kami.

Strategi
Untuk mencapai matlamat ini, kami berusaha untuk mengembangkan perniagaan kami di seluruh dunia dan melihat untuk meneruskan kejayaan kewangan kami dengan:
  • Menawarkan tetamu kami perkhidmatan pelanggan yang cemerlang dan hiburan kasino yang menarik,
  • Berfokus pada pembangunan pekerja dan mewujudkan persekitaran kerja yang positif,
  • Menambah nilai kepada komuniti setempat melalui operasi yang bertanggungjawab, pekerjaan dan pembangunan hubungan syarikat bersekutu,
  • Dan secara aktif mengejar perkembangan peluang permainan baru dan melabur semula dalam kejayaan operasi kami yang sedia ada.

Nilai
Kami berhemah, cekap dan bertindak dengan integriti dan rasa mendesak. Kerja berpasukan dan kejujuran amat penting untuk kejayaan kami.